Verkoopvoorwaarden

Deze website wordt beheerd door ZAPPESTORE LTD. Op deze website verwijzen de termen “wij”, “ons” en “onze” naar ZAPPESTORE LTDZAPPESTORE LTD   biedt deze website, inclusief alle informatie, tools en diensten die op deze website beschikbaar zijn, aan u, de gebruiker, aan op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, beleidsregels en mededelingen die hier worden vermeld.

Door deze site te bezoeken en/of een van onze producten te kopen, neemt u deel aan onze “Service” en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden (“Algemene voorwaarden”, “Algemene voorwaarden”), inclusief de aanvullende voorwaarden, voorwaarden en beleid waarnaar hierin wordt verwezen en/of waarnaar hierin wordt verwezen. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van deze site, met inbegrip van maar niet beperkt tot gebruikers die door de site bladeren, leveranciers, klanten, handelaren en/of bijdragers aan inhoud zijn.

Lees deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden aandachtig door voordat u onze site bezoekt of gebruikt. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van enig deel van deze site, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden. Als u niet alle voorwaarden van deze overeenkomst accepteert, mag u de website niet bezoeken of de daar aangeboden diensten gebruiken. Indien deze Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden.

Alle nieuwe functies en tools die in de toekomst aan deze winkel worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan deze verkoop- en gebruiksvoorwaarden. U kunt op elk moment op deze pagina de meest recente versie van de Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden bekijken. We behouden ons het recht voor om enig deel van deze verkoop- en gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen houdt in dat u deze wijzigingen accepteert.

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Ze bieden ons het e-commerceplatform waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.

ARTIKEL 1 – GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN ONZE ONLINE WINKEL

Door deze verkoop- en gebruiksvoorwaarden te accepteren, verklaart u dat u meerderjarig bent geworden in uw land, staat of provincie waar u woont en dat u ons toestemming hebt gegeven om elke minderjarige onder uw hoede toestaan ​​deze website te gebruiken.

Het gebruik van onze producten voor illegale of ongeoorloofde doeleinden is verboden en u mag door het gebruik van de service geen wetten in uw rechtsgebied overtreden (inclusief, maar niet beperkt tot, auteursrechtwetten).

U mag geen wormen, virussen of andere code van destructieve aard doorgeven.

Elke inbreuk op of schending van deze algemene voorwaarden zal resulteren in de onmiddellijke beëindiging van uw diensten.

ARTIKEL 2 – ALGEMENE VOORWAARDEN

We behouden ons het recht voor om iedereen, op elk moment en om welke reden dan ook, de toegang tot de Diensten te weigeren.

U begrijpt dat uw inhoud (exclusief creditcardgegevens) ongecodeerd kan worden overgedragen, wat inhoudt (a) verzending via verschillende netwerken; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van aansluitende netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd versleuteld verzonden via netwerken.

U stemt ermee in om geen enkel deel van de Service of het gebruik van de Service te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren, of enige toegang tot de Service of contact op de website via welke de Service wordt geleverd, zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. voorafgaand .

De koppen die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn voor uw gemak opgenomen en zullen deze voorwaarden niet beperken of beïnvloeden.
ARTIKEL 3 – NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN UPDATE VAN INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze site beschikbaar is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en mag niet worden beschouwd als uw enige informatiebron voor het nemen van beslissingen zonder eerst nauwkeurigere, volledigere en actuelere informatiebronnen te raadplegen. Als u besluit te vertrouwen op de inhoud die op deze site wordt gepresenteerd, doet u dit op eigen risico.

Deze site kan bepaalde voorlopige informatie bevatten. Deze informatie uit het verleden is van nature niet actueel en wordt alleen ter informatie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze site bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen aan onze site te controleren.
ARTIKEL 4 – WIJZIGINGEN IN DE DIENST EN PRIJZEN

Dans la mesure où de nombreux Produits sont importés de l’étranger (hors Union Européenne) à la demande des Clients, les prix des Produits vendus sur les sites internet sont indiqués en euros hors taxes (hors TVA et hors droits de douane ) Sauf indication tegengestelde. Ze worden nauwkeurig bepaald op de beschrijvende pagina’s van de Producten. Ze worden ook aangegeven in euro’s exclusief belastingen (exclusief btw en douanerechten), tenzij anders aangegeven, op de productbestelpagina en exclusief specifieke verzendkosten.

De prijzen van de Producten zijn exclusief btw bij invoer, invoerbelastingen of douanerechten, die bovendien worden betaald en volledig voor rekening van de Klant zijn, die aansprakelijk is als ontvanger van het Product.

De prijzen van de Producten zijn exclusief de kosten van verpakking, verpakking, verzending, transport, verzekering en levering van het/de Product(en) op het afleveradres.

De Klant is als enige verantwoordelijk voor de aangifte en betaling van invoer-btw tijdens de inklaring van het Product. Het kan zijn dat de Klant invoer-btw moet betalen. Voor zover het Bedrijf niet verantwoordelijk is voor dergelijke belasting, is het Bedrijf niet aansprakelijk voor terugbetaling van dergelijke belasting.

Voor alle producten die buiten de Europese Unie en/of DOM-TOM worden verzonden, wordt de prijs exclusief belastingen automatisch berekend op de factuur. In bepaalde gevallen kunnen douanerechten of andere lokale belastingen of invoerrechten of staatsbelastingen verschuldigd zijn. Het bedrijf doet:

Ze vallen onder de verantwoordelijkheid van de Klant (aangiften, betaling aan de bevoegde autoriteiten, enz.). Het bedrijf nodigt de klant uit om over deze aspecten te informeren bij de betreffende lokale autoriteiten.

ARTIKEL 5 – PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk exclusief online beschikbaar op onze website. Deze producten of diensten zijn mogelijk in beperkte hoeveelheden beschikbaar en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild in overeenstemming met ons retourbeleid.

We hebben ons best gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in onze winkel verschijnen zo duidelijk mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat uw computermonitor de kleuren nauwkeurig weergeeft.

We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan een persoon en in elk geografisch gebied of rechtsgebied te beperken. We kunnen dit recht per geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van een product of dienst die we aanbieden te beperken. Alle productbeschrijvingen en prijzen kunnen naar eigen goeddunken op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. We behouden ons het recht voor om op elk moment te stoppen met het aanbieden van een product. Elk aanbod van diensten of producten op deze site is nietig waar dit bij wet verboden is.

We garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of andere goederen die door u zijn verkregen of gekocht, aan uw verwachtingen zullen voldoen, noch garanderen we dat eventuele fouten in de service zullen worden gecorrigeerd.
Kopersbescherming:
wij geven u een volledige terugbetaling als u uw bestelling niet binnen 90 dagen ontvangt. (90 dagen bescherming voor ZAPPESTORE LTD)

SECTIE 6 – NAUWKEURIGHEID VAN FACTURATIE- EN ACCOUNTINFORMATIE
We behouden ons het recht voor om elke door u geplaatste bestelling te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling verminderen of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die zijn geplaatst door of vanaf hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen met hetzelfde factuur- en/of leveringsadres. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact met u op te nemen via het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling werd geplaatst. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, afkomstig kunnen zijn van handelaren, wederverkopers of distributeurs.
U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige informatie over uw bestellingen en rekeningen te verstrekken.

SECTIE 7 – OPTIONELE HULPMIDDELEN
We kunnen u toegang geven tot tools van derden waarover we geen controle of invloed hebben.
U erkent en gaat ermee akkoord dat we toegang bieden tot dergelijke tools “zoals ze zijn” en “zoals beschikbaar”, zonder enige garantie, verklaring of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. We wijzen elke wettelijke aansprakelijkheid af die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze optionele tools van derden.
Als u een van de optionele tools gebruikt die op de Site worden aangeboden, doet u dit op eigen risico en goeddunken, en u dient de algemene voorwaarden te raadplegen waaronder dergelijke tools worden aangeboden door de relevante externe aanbieder(s).
We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies op onze Site aanbieden (inclusief nieuwe tools en bronnen). Deze nieuwe diensten en functies zijn ook onderworpen aan deze algemene voorwaarden.

SECTIE 8 – LINKS VAN DERDEN
Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze Service kunnen materialen van derden bevatten.
Links van derden op deze site kunnen u naar websites van derden leiden die niet aan ons zijn gelieerd. We zijn niet verplicht om de inhoud of nauwkeurigheid van dergelijke sites te beoordelen of te evalueren, en we garanderen of aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor enige inhoud, website, product, dienst of ander materiaal dat toegankelijk is op of vanaf deze sites van derden.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade of schade die verband houdt met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties in verband met deze sites van derden. Lees het beleid en de praktijken van derden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u transacties aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot de producten van dergelijke derden dienen aan de derden zelf te worden gericht.

SECTIE 9 – OPMERKINGEN, SUGGESTIES EN ANDERE INDIENINGEN VAN GEBRUIKERS
Als u op ons verzoek specifieke inhoud indient (bijvoorbeeld om deel te nemen aan wedstrijden), of als u, zonder ons verzoek, creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal verzendt, die online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk “Opmerkingen”), verleent u ons te allen tijde en zonder beperking het recht om opmerkingen die u naar ons verzendt, te wijzigen, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins te gebruiken in alle media. We zijn en zijn niet verplicht (1) om eventuele opmerkingen vertrouwelijk te houden, (2) om een ​​vergoeding te betalen aan iemand voor eventuele opmerkingen, of (3) om te reageren op eventuele opmerkingen.
We kunnen, maar zijn niet verplicht om, inhoud te controleren, bewerken of verwijderen die naar ons eigen goeddunken onwettig, aanstootgevend, bedreigend, beledigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is, of inbreuk maakt op enig intellectueel eigendom eigendom of deze algemene voorwaarden.

U stemt ermee in om opmerkingen te schrijven die geen inbreuk maken op de rechten van derden, inclusief auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U stemt er ook mee in dat uw opmerkingen geen onwettig, lasterlijk, lasterlijk, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of een computervirus of andere malware zullen bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Service of een gerelateerde website zou kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, u niet voordoen als iemand anders, of proberen ons en/of anderen te misleiden over de oorsprong van uw opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u plaatst en hun nauwkeurigheid. wij N’

ARTIKEL 10 – PERSOONLIJKE INFORMATIE
De indiening van uw persoonlijke gegevens in onze winkel valt onder ons privacybeleid. Klik hier om ons privacybeleid te bekijken.

SECTIE 11 – FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN
Af en toe kan er informatie op onze site of in de Service zijn die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, servicekosten, verzending van producten, levertijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren, als informatie op de Service of een gerelateerde website onnauwkeurig is, op elk moment en zonder kennisgeving (inclusief na het plaatsen van uw bestelling).
We zijn niet verplicht om informatie op de Service of een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er mag niet worden vertrouwd op een update- of verversingsdatum die in de Service of een gerelateerde website wordt vermeld om te concluderen dat informatie in de Service of een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.
informatie voor alle bestellingen die in onze winkel worden geplaatst. U stemt ermee in om uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres, creditcardnummers en vervaldatums, onmiddellijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen verwerken en indien nodig contact met u kunnen opnemen.
Raadpleeg ons retourbeleid voor meer informatie.

ARTIKEL 12 – VERBODEN GEBRUIK
Naast de verboden uiteengezet in de Gebruiksvoorwaarden, is het u verboden de Site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) anderen aanzetten tot het plegen van of deelnemen aan een onwettige handeling; (c) om een ​​regionale verordening of een internationale, federale, provinciale of staatswet, regel of regelgeving te schenden; (d) om onze intellectuele eigendomsrechten of die van anderen te schenden of te schenden; (e) lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, lasteren, lasteren, kleineren, intimideren of discrimineren van een persoon vanwege hun geslacht, seksuele geaardheid, religie, etnische afkomst, ras, nationale afkomst, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) valse of misleidende informatie indienen (g) virussen of een ander type kwaadaardige code uploaden of verzenden die zal of kan worden gebruikt om de functionaliteit of werking van de Service of een gerelateerde of niet-gerelateerde website of internet te wijzigen; (h) de persoonlijke informatie van anderen verzamelen of volgen; (i) spammen, phishing, kaping, afpersing van informatie, browsen, crawlen of analyseren van het web (of enige andere bron); (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) de beveiligingsmaatregelen van onze Service, een andere website of internet verstoren of omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen als u een van de verboden toepassingen schendt. (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) de beveiligingsmaatregelen van onze Service, een andere website of internet verstoren of omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen als u een van de verboden toepassingen schendt. (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) de beveiligingsmaatregelen van onze Service, een andere website of internet verstoren of omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen als u een van de verboden toepassingen schendt. een van de verboden toepassingen. (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) de beveiligingsmaatregelen van onze Service, een andere website of internet verstoren of omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen als u een van de verboden toepassingen schendt. een van de verboden toepassingen. (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) de beveiligingsmaatregelen van onze Service, een andere website of internet verstoren of omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen als u een van de verboden toepassingen schendt.

SECTIE 13 – AFWIJZING VAN GARANTIES EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
We garanderen niet dat uw gebruik van onze Service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.
We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de Service nauwkeurig of betrouwbaar zijn.
U stemt ermee in dat we van tijd tot tijd de Service voor onbepaalde tijd kunnen stopzetten of de Service op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving kunnen annuleren. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik of onvermogen om de Service te gebruiken op eigen risico is. De Service en alle producten en diensten die via de Service aan u worden geleverd, worden (tenzij uitdrukkelijk anders door ons vermeld) geleverd “zoals ze zijn” en “zoals beschikbaar” voor uw gebruik zonder vertegenwoordiging, garantie of voorwaarde van welke aard dan ook. inclusief alle impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

verzonden of beschikbaar gesteld via de Dienst, zelfs als u op de hoogte bent gesteld van de mogelijkheid dat ze zich voordoen. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de maximale mate die wettelijk is toegestaan.

SECTIE 14 – VRIJWARING U stemt ermee in ZAPPESTORE LTD
schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren , onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers, voor elke claim of eis. , inclusief redelijke advocaatkosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten waarnaar hierin wordt verwezen, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

ARTIKEL 15 – SCHEIDBAARHEID
In het geval dat enige bepaling van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal deze bepaling niettemin worden toegepast voor zover toegestaan ​​door de wet, en zal het niet-toepasselijke deel als scheidbaar worden beschouwd van deze Algemene Voorwaarden. Verkoop- en gebruiksvoorwaarden, een dergelijke schending heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

ARTIKEL 16 – BEINDIGING
De verplichtingen en verantwoordelijkheden die de partijen zijn aangegaan vóór de datum van beëindiging, blijven voor alle doeleinden van kracht na beëindiging van deze Overeenkomst.
Deze verkoop- en gebruiksvoorwaarden zijn van kracht totdat ze door u of anderszins worden beëindigd. U kunt deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden op elk moment beëindigen door ons te laten weten dat u niet langer gebruik wenst te maken van onze diensten, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.
Als we naar eigen goeddunken vaststellen dat u niet hebt voldaan aan de voorwaarden van deze verkoop- en gebruiksvoorwaarden, of we vermoeden dat u niet hebt voldaan aan de voorwaarden van deze verkoop- en gebruiksvoorwaarden, kunnen we deze overeenkomst ook op elk moment zonder kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging, en/of we kunnen u de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.


Ons verzuim om enig recht of bepaling van deze Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of dergelijke bepaling.
Deze Servicevoorwaarden of enig ander beleid of operationele regels die door ons op deze site of in verband met de Service zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en regelen uw gebruik van de Service, en vervangen alle eerdere en gelijktijdige communicatie. , voorstellen en overeenkomsten, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de verkoop- en gebruiksvoorwaarden).

Elke dubbelzinnigheid in de interpretatie van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden mag niet worden geïnterpreteerd in het nadeel van de opsteller.

ARTIKEL 18 – TOEPASSELIJK RECHT
Deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden en elke afzonderlijke overeenkomst waarbij wij Diensten aan u leveren, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het LAND VAN DE VERKOPER.

ARTIKEL 19 – WIJZIGINGEN IN DE ALGEMENE VERKOOP- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN
Op deze pagina kunt u te allen tijde de meest recente versie van de Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden raadplegen.
We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken enig deel van deze Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze site te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze site regelmatig te bezoeken om te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot onze site na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden houdt acceptatie van die wijzigingen in.

ARTIKEL 20 – CONTACTGEGEVENS
Het merk ZAPPESTORE ®  is eigendom van ZAPPESTORE LTD.  Vragen over de algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden moeten worden gericht aan ons op contact@zappestore.com.

Back to Top